Arbetsmarknad

Samhällsvetarkåren arbetar med att sammankoppla studenter med arbetsmarknaden…

…och föra dem närmare varandra. Vi jobbar med att bygga broar mellan studentlivet och arbetslivet. Vi jobbar också med att stärka den gemensamma identiteten hos samhällsvetare. Samt att se till att både studenterna och arbetsmarknaden förstår samhällsvetarnas specifika och unika kompetenser. För att lyckas med detta anordnar vi “case-events”, inspirerande och informativa föreläsningar, CSN-luncher och den årliga arbetsmarknadsmässan SAMarbete.

Om du har några frågor kring vårt jobb med arbetsmarknadsfrågor eller har någon förfrågan, kontakta arbetsmarknadskoordinatorn på arbetsmarknad@samvetet.lu.se