Arbetsmarknad

Samhällsvetarkåren arbetar med att sammankoppla studenter med arbetsmarknaden…

…och föra dem närmare varandra. Vi jobbar också med att stärka den gemensamma identiteten hos samhällsvetare. Samt att se till att både studenterna och arbetsmarknaden förstår samhällsvetarnas specifika och unika kompetenser. För att lyckas med detta anordnar vi “case-events”, inspirerande och informativa föreläsningar, mentorskapsprogram och den årliga arbetsmarknadsmässan SAMarbete.

Om du har några frågor kring vårt jobb med arbetsmarknadsfrågor eller vill engagera dig, kontakta arbetsmarknadskoordinatorn på arbetsmarknad@samvetet.lu.se . Kolla också in vår Facebook, LinkedIn och Instagram för kommande event. 

Vice arbetsmarknadskoordinator

Vice arbetsmarknadskoordinatorns huvudsakliga uppdrag är att hjälpa och stötta arbetsmarknadskoordinatorn. Detta innebär ofta att den ofta är projektledare för minst en grupp under arbetsmarknadsområdet, att den hjälper till med att utveckla olika organisationsfrågor eller att den fungerar som en stödfunktion i uppbyggnaden av alumninätverket. Vice arbetsmarknadskoordinator är en förtroendeposition och väljs av fullmäktige.

Tidsåtagandet kan ofta bestämmas tillsammans med arbetsmarknadskoordinator beroende på hur mycket tid du har möjlighet att lägga på uppdraget. Minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär. Vice arbetsmarknadskoordinator har kontinuerlig kontakt med arbetsmarknadskoordinatorn under hela året. Posten för vice arbetsmarknad är för närvarande vakant och tillsätts av styrelsen.