Journalist­klubben

Journalistklubben är ett mentorskapsprogram för studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som har ett intresse för journalistik. Mentorskapsprogrammet administreras av Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetarkåren och Lunds universitets Politiska och Ekonomiska förening (LUPEF). Mentorerna är väletablerade journalister och kommunikatörer som tidigare studerat vid Lunds universitet. Det är en mångfacetterad grupp, med erfarenhet inom till exempel kulturjournalistik, omvärldsanalys, tankesmedjor, ledarjournalistik och radioproduktion. Mentorskapsprogram ger dig med talang och intresse för journalistik och kommunikation en möjlighet att utveckla dina färdigheter, lära känna etablerade journalister samt få insikt i mediebranschen. Exempel på mentorer som tidigare har medverkat är Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern-OT; Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan och Per Svensson, skribent för DN:s kultursidor.

Journalistklubben går ut med ansökningar under höstterminen och ha rekryteringen klar innan december. Mentorskaprogrammet äger rum under vårterminen. Deltagarna bestämmer tillsammans med sina respektive mentorer hur samarbetet ska se ut vilket gör det möjligt att anpassa innehållet efter ens egna intressen. Utöver detta anordnar Journalistklubben regelbundna sammankomster där samtliga adepter och mentorer välkomnas för workshops och diskussion. För mer information kontakta arbetsmarknad@samvetet.lu.se.

Håll dig uppdaterad om Journalistklubbens arbete på Facebook!