Engagera dig för SAMarbete

SAMarbete är en arbetsmarknadsmässa för samhällsvetare. Syftet med SAMarbete är att skapa en plats för arbetsgivare och studenter att nätverka. Det är också en plats där studenter kan inspireras kring vägar efter studierna och möta framtida arbetsgivare. På mässan finns organisationer som kan erbjuda studenter deltidsjobb, praktikplatser,  ämnen till kandidat- och masteruppsatser och kanske en framtida karriär. SAMarbete ger studenter möjligheten att skapa en förståelse för vad arbetsmarknaden har att erbjuda. Datum för SAMarbete 2024 är ännu inte satt.

Om du representerar ett företag som är intresserat av att ställa ut på mässan, vänligen besök samvetet.org/for-foretag

Följ SAMarbete på sociala medier!