För företag

Samhällsvetarkåren är kåren vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Lunds universitet är högt rankat och har genomgående placerats bland världens topp 100 universitet de senaste åren. Samhällsvetarkåren har cirka 6 000 medlemmar som studerar program eller fristående kurser vid fakulteten.

Är du intresserad av att arrangera ett evenemang eller marknadsföra ditt företag för svenska studenter? Det kan handla om ett frukostseminarium, en lunchföreläsning, ett panelsamtal, ett kontorsbesök, ett utmanande case eller en temapub. Då ska du höra av dig till vår Arbetsmarknadskommitté, som riktar sig till våra svenska studenter. Kontakta dem via arbetsmarknadskommitten@samvetet.lu.se
Hör av dig till Arbetsmarknadskommittén via mail!

Är du istället intresserad av att nå ut till internationella studenter? Då ska du kontakta iProject, som är vår internationella projektgrupp. Du når dem via iproject@samvetet.lu.se
Hör av dig till iProject via mail!

Vill du nå ut till studenterna och marknadsföra dig på annat sätt? Exempelvis via sociala medier, nyhetsbrev, affischer eller på plats på campus. Då ska du kontakta arbetsmarknadskoordinatorn via arbetsmarknad@samvetet.lu.se
Hör av dig till arbetsmarknadskoordinatorn via mail!

SAMarbete

Arbetsmarknadsmässan SAMarbete är ett perfekt tillfälle för såväl organisationer och näringsliv som blivande samhällsvetare vid Lunds universitet att träffas och nätverka; en mötesplats där en mängd erfarenhet och kunskap finns samlat på ett och samma ställe. Syftet är att inspirera studenterna och hjälpa dem att skaffa sig en bättre insikt i vilka kunskaper och färdigheter de besitter som samhällsvetare, men också vilka kompetenser som efterfrågas i arbetslivet. SAMarbete ger studenter och organisationer ett tillfälle att träffas i egenskap av potentiella framtida arbetsgivare respektive potentiella framtida anställda.

SAMarbete riktar sig till ca 6500 samhällsvetarstudenter vid Lunds universitet. Arbetsmarknadsdagen SAMarbete ägde rum första gången 2014 och har växt för varje år. Mässan består av utställande organisationer som har ett intresse att möta och erbjuda samhällsvetarstudenter extrajobb, praktikplats, uppsatsområden och inte minst framtida karriärer. Under SAMarbete samlas studenter med ett brett kunskapsspann, allt ifrån statsvetare och kommunikatörer till personalvetare och socionomer.  För mer info kring vilka utbildningar som finns representerade vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, se fakultetens hemsida.

Kompetenser som samhällsvetare bär är generell och formbar, kunskap som är nödvändig i alla typer av företag och organisationer. Några ord som beskriver samhällsvetare är: problemlösare, analytiska, kommunikativa, kritiskt tänkande, god samarbetsförmåga, anpassningsbara, förmåga att se och förstå flera samband. 

SAMarbete hjälper studenter att skapa sig en bättre förståelse för vad arbetsmarknaden har att erbjuda!

Är du intresserad av att ställa ut, sponsra eller arrangera ett evenemang före, under eller efter mässan? Då ska du kontakta arbetsmarknadskoordinatorn via arbetsmarknad@samvetet.lu.se
Hör av dig till arbetsmarknadskoordinatorn via mail!

Samhällsvetarkåren använder LinkedIn! För arbetsmarknadsrelaterade uppdateringar kring mässan och annat.