För studenter

Samhällsvetarkåren arbetar med att sammankoppla studenter med arbetsmarknaden…

…och föra dem närmare varandra. Vi jobbar också med att stärka den gemensamma identiteten hos samhällsvetare. Samt att se till att både studenterna och arbetsmarknaden förstår samhällsvetarnas specifika och unika kompetenser. För att lyckas med detta anordnar vi “case-events”, inspirerande och informativa föreläsningar, mentorskapsprogram och den årliga arbetsmarknadsmässan SAMarbete.

Om du har några frågor kring vårt jobb med arbetsmarknadsfrågor eller vill engagera dig, kontakta arbetsmarknadskoordinatorn på arbetsmarknad@samvetet.lu.se . Kolla också in vår FacebookLinkedIn och Instagram för kommande event. 

Läs mer om våra projektgrupper: