Kandidera till studentrepresentant

Studentrepresentanter

Fyllnadsval till och med: 30 juni 2022
Vakanser: uppdrag på institutions- och fakultetsnivå. Se hela listan med uppdrag du kan söka nedan!

Som studentrepresentant på institutionsnivå företräder du studenterna vid din institution i en institutionsstyrelse, ledningsgrupp för ett program, eller i någon annan grupp på teman som t.ex. arbetsmiljö eller jämlikhet. I de flesta grupperna finns både ordinarie studentrepresentanter och suppleant-poster. Skillnaden är att de ordinarie representanterna går på möten i ordinarie fall, och att suppleanterna ersätter de ordinarie representanterna på möten när dessa har fått förhinder. Både ordinarie studentrepresentanter och suppleanter deltar i sin institutions studieråds arbete och är med och diskuterar studentrepresentanternas gemensamma prioriteringar på institutionen.

Som studentrepresentant på fakultetsnivå företräder du alla studenter på fakulteten i antingen fakultetsstyrelsen, utbildningsrådet eller andra grupper som jobbar med att ta fakultetsgemensamma beslut och säkra utbildningens kvalitet på hela fakulteten. Även på fakultetsnivå deltar suppleanterna i stor utsträckning i arbetet. Studentrepresentanter på fakultetsnivå förankrar sitt arbete med kårens utbildningsutskott.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!

Vakanta uppdrag:

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GruppVakanta poster
KursplanegruppenOrdinarie
Högskolepedagogiska rådetOrdinarie
Representant i biblioteksfrågorOrdinarie

Genusvetenskapliga institutionen

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen1 Ordinarie
2 Suppleanter
KursplanegruppenOrdinarie
Suppleant
JämlikhetsgruppenSuppleant

Graduate School

GruppVakanta poster
Graduate Schools styrelse*1 Ordinarie
5 Suppleanter
*för uppdraget krävs inga svenska-kunskaper

Institutionen för kommunikation och medier

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen2 Ordinarie
2 Suppleanter
Ledningsgruppen för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap*2 Ordinarie
2 Suppleanter
*för uppdraget krävs inga svenska-kunskaper

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen2 Ordinarie
2 Suppleanter
Ledningsgrupp för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS)*2 Suppleanter
Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i samhällsplanering1 Ordinarie
2 Suppleanter
Arbetsgrupp för kandidatprogrammet i samhällsplaneringOrdinarie
Suppleant
KursplanegruppenOrdinarie
Suppleant
Gruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald1 Ordinarie
2 Suppleanter
*för uppdraget krävs inga svenska-kunskaper

Institutionen för psykologi

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen2 Suppleanter
Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i beteendevetenskap2 Suppleanter
Ledningsgruppen för psykologprogrammet1 Suppleant
Ledningsgruppen för masterprogrammet i psykologi*1 Suppleant
Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet2 Ordinarie
1 Suppleant
Ledningsgruppen för fristående kurser2 Ordinarie
2 Suppleanter
Kursplanegruppen2 Ordinarie
2 Suppleanter
Kommittén för jämställdhet och mångfaldOrdinarie
InternationaliseringskommitténOrdinarie
ArbetsmiljökommitténOrdinarie
Lokalkommittén PsykologenOrdinarie
*för uppdraget krävs inga svenska-kunskaper

Rättssociologiska institutionen

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen2 Suppleanter
Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i kriminologi2 Suppleanter
KursplanegruppenOrdinarie
Suppleant
Gruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfaldSuppleant

Sociologiska institutionen

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen1 Ordinarie
2 Suppleanter
Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Human Resources (f.d. Personal- och arbetslivsfrågor)2 Suppleanter
Programrepresentant för kandidatprogrammet i sociologiSuppleant
Programrepresentant för kandidatprogrammet i socialantropologiSuppleant
KursplanegruppenOrdinarie
Suppleant
Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådetOrdinarie
Suppleant

Statsvetenskapliga institutionen

GruppVakanta poster
Institutionsstyrelsen1 Suppleant
Ledningsgruppen för Politices kandidatprogrammet2 Suppleanter
Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Freds- och konfliktvetenskap2 Ordinarie
2 Suppleanter
Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management*2 Suppleanter
KursplanegruppenSuppleant
BudgetkommitténOrdinarie
Suppleant
*för uppdraget krävs inga svenska-kunskaper

Statistiska institutionen (Ekonomihögskolan)

GruppVakanta poster
InstitutionsstyrelsenOrdinarie
Suppleant

Nationalekonomiska institutionen (Ekonomihögskolan)

GruppVakanta poster
InstitutionsstyrelsenOrdinarie
Suppleant

Institutionen för handelsrätt (Ekonomihögskolan)

GruppVakanta poster
InstitutionsstyrelsenOrdinarie
Suppleant