Om Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren arbetar inte bara med kvalitetssäkring och utbildningsbevakning vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår verkliga uppgift är mycket bredare än så: Vi skapar jobbmässor, arbetsmarknadskopplade mentorskapsprogram, sociala aktiviteter etc. där studenterna får en chans att träffas, interagera och skapa projekt. Kåren är viktig för att fortsätta förbättra våra utbildningar, men också för att upprätthålla ett bra förhållande mellan studenter, professorer och fakultets- och universitetsledningen. Kåren strävar efter att se till att du lär dig och upplever så mycket som möjligt i din utbildning, vi är plattformen där förändring är möjlig. Detta kan vara genom att ordna diskussioner och debatter utanför lektionstid, mellan föreläsningar eller att vara med som studentrepresentant, arbeta med att ordna arbetsmässor eller styra större projekt och driva studenternas politiska åsikt. På studentkåren finns det något för alla! Surfa genom vår sida och läs om de olika projektgrupperna eller kontakta dina studentrepresentanter eller den ansvariga kommittén om du vill veta mer.

Samhällsvetarkårens struktur

Samhällsvetarkåren består av olika beslutsfattande organ, den högsta av dem är fullmäktige som består av studenter, valda av sina medstudenter. Om du är medlem i Samhällsvetarkåren har du rätt att rösta i valet till fullmäktige och du får kandidera till alla våra val. Fullmäktige väljer fem personer som arbetar heltid på Samhällsvetarkåren. Fullmäktige väljer också styrelsen som består av sex studenter och tre av heltidarna, det så kallade presidiet. Under fullmäktige finns tre grupper; utbildningsutskottet, arbetsmarknadskommittén och eventkommittén. Dessa är öppna för alla studenter att delta i. Samhällsvetarkåren har också tre sektioner; den tvärvetenskapliga sektionen Pluto, Helsingborgssektionen Agora och Socionomsektionen.