SFS

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor som genom sina ca 50 medlemskårer representerar 340 000 studenter. SFS är Sveriges samlade studentröst och driver gemensamma frågor som rör studenter på en nationell och internationell nivå. Som den samlade studentrösten är SFS främsta uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. Detta innebär att påverka i frågor som är viktiga för studenter. Det finns en stor mångfald bland SFS medlemskårer vilket gör att SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar. Detta ger SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet, vilket gör SFS till en viktig samtalspartner för makthavare inom högre utbildning.

Samhällsvetarkåren har länge varit stolta medlemmar i SFS. Vi ser SFS som ett mycket relevant samarbete genom vilket vi kan driva våra studenters intressen på nationell och internationell nivå, liksom att skapa kontakter med andra studentkårer. Tillsammans med de andra medlemskårerna i Lund utgör vi Lunds universitets allians (LUA). Varje år skickar Samhällsvetarkåren en delegation till SFS fullmäktige för att framföra våra studenters åsikter. Om du är intresserad av nationell utbildningspolitik – tveka inte att söka till kårens delegation för SFS fullmäktige våren 2022! För mer information hör av dig till pres.stu@samvetet.lu.se.