Dokument

Stadga

Reglerar strukturen och tillvägagångssättet för hur vi arbetar och fungerar. Stadgan är det högst rangordnade styrdokumentet.

Reglemente

Beskriver kårens struktur och förtroendeposter på ett med ingående sätt. Reglementet är det näst högst rangordnade styrdokumentet.

Åsiktsprogram

Dikterar Samhällsvetarkårens åsikter och ställningstaganden i särskilda frågor. Alla våra representanter ska följa detta dokument.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen innehåller de konkreta målen som vi arbetar mot att uppfylla under året.

Kommer snart
Strategisk plan

Den strategiska planen är en treårig plan som guidar studentkårens organisatoriska arbete. Den fungerar även som en vägledning vid skrivning av de årliga verksamhets­planerna. 

Budget

Kommer snart
Politisk verksamhetsplan

Den politiska verksamhetsplanen fastställer de politiska fokusmålen för Samhällsvetarkåren under det kommande året.

Kommer snart
Styrelsens dokument och protokoll

Nedan finner du länkar till delade mappar innehållandes protokollen från styrelsens sammanträden samt bilagor till dessa.

Dokument från fullmäktige

Nedan finner du länkar till delade mappar innehållandes protokoll och andra dokument från kårfullmäktiges sammanträden.

Jämlikhetspolicy

Kommer snart
Ekonomisk Policy

Kommer snart
Miljöpolicy

Kommer snart
Dekoreringspolicy

Kommer snart