Historia

1995 Lunds Samhällsvetarkår grundas. I november 2011 byter kåren namn till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet med anledning av att kårens verksamhet vid Campus Helsingborg utökades.

2002 detta och påföljande år har kåren partival till kårens fullmäktige. Rött Forum och Fria studenter I Samarbete är två av partierna. Kårens ordförande och vice får för första gången gemensam mandatperiod.

2005/06 kåren firar 10-årsjubileum med stor fest på Lunds nation i mars.

2007/08 kåren syns i riksmedia efter anmälan av psykologprogrammet till Högskoleverket på grund av avgifterna för egenterapi och när kårobligatorieutredningen presenteras uttalar kårens dåvarande ordförande, som enda kårrepresentant, sig i Rapport. 

2008/09 – Negin Nazari vinner striden om Micrologen i fakultetens styrelse efter år av påtryckningar. Nu har studenterna ett eget lunchrum!

2009/10 blir första året som kåren har tre heltidare – en ordförande och två vice. Tidigare hade vi endast haft en ordf och en vice. 

2010 arrangeras arbetsmarknadsdagen Hybrid för första gången i samarbete med Humanistkåren (dagens HTS bildades först senare). 

2010 ombildas kåren eftersom obligatoriet försvann. Tidigare hade vi representerat studenter på Samhällsvetenskapliga fakulteten förutom Socialhögskolan (som hade en egen kår, LSHS), samt systemvetarna på Ekonomihögskolan. Nu drogs gränserna om (efter påtryckningar från rektor, något som vi vilt protesterade mot) och Lunds Samhällsvetarkår representerade nu alla studenter på fakulteten, inkl. våra nya vänner i Helsingborg som tidigare tillhört Lundaekonomerna. Systemvetarna blev däremot Lundaekonomer.

2010 blir alla kårer medlemmar i LUS efter omfattande stadgeändringar och stora konflikter. Studentlund bildades, vilket också var ytterst kontroversiellt.

2010/11 har kåren för första gången fyra heltidare. Speak up-days lanseras.

2011 renoverades Samvetet – vi målade om och köpte nya möbler.

2013 vann Samhällsvetarkåren guld i Tandemstafetten. 

2014 arrangerade vi för första gången Samhällsvetarkårens egen arbetsmarknadsdag SAMarbete, tidigare hade detta gjorts tillsammans med HTS och då hette arbetsmarknadsdagen Hybrid. 

2015 fyllde Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år. Då fick Samhällsvetarkåren i uppgift att arrangera festen i hjärtat av Paradis. I samband med jubileet skrevs även en bok där tidigare kårheltidare fick skriva två kapitel. 

2018 görs Samhällsvetarkårens bankett Carpe Conscientiam om till Samhällsvetarbalen. Biljetterna sålde slut inom loppet av några minuter, ungefär tvåhundra studenter deltog.

2020 Samhällsvetarkåren slår till på stort och firar 25-årsjubileum i Sparbanken arena, över sexhundra personer deltog och balen blev den största balen under 2020 i hela västeuropa eftersom Nobelfesten ställdes in på grund av pandemin.