Kontakt

Kristina Måsbäck

Ordförande

Ansvarig för fakultetsgemensamma frågor

0727-13 50 66 

pres.fak@samvetet.lu.se

ordf@samvetet.lu.se

Kontakta mig om du har frågor om fullmäktige, studentrepresentation, examination, kursintroduktioner, kursadministration eller disciplinärenden.

Karolina Boyoli

Vice ordförande

Ansvarig för universitetsgemensamma frågor

0727-13 50 77

pres.uni@samvetet.lu.se

Kontakta mig om du har frågor om sådant som rör universitetsnivå på LU, Lus, Samhällsvetarkårens styrelse, kvalitet i utbildningen eller kursplaner!

Milla Marzelius

Vice ordförande

Ansvarig för studiesociala frågor

0727-13 50 44

pres.stu@samvetet.lu.se

Kontakta mig om du har frågor om Studentlund, kårens ekonomi, SFS eller om du har problem som rör antagning, studiemiljö eller resurser.

Therese Lindgren

Eventkoordinator

0727-13 50 55

event@samvetet.lu.se

Kontakta mig om husbokningar, om du vill starta upp ett projekt, om du har frågor om hur du blir aktiv inom event eller om du har frågot om Samhällsvetarkårens evenemang.

Josefine Dahl 

Arbetsmarknadskoordinator

0727-13 52 22

arbetsmarknad@samvetet.lu.se

Kontakta mig om frågor som rör arbetsmarknad såsom case-evenemang, alumnifrågor, karriärmässan SAMarbete eller andra spännande arbetsmarknadsrelaterade kontakter och möjligheter!

Revisorerna

Revisorerna övervakar och granskar styrelsens och heltidarnas arbete under det akademiska året. Medlemmar kan i första hand skickar frågor eller problem om organisationens styrning till relevant heltidare eller styrelseledamot. Om en medlem inte vill ta upp en fråga med en heltidare eller styrelseledamot, eller känner att en fråga är allvarlig och fortfarande är olöst efter kontakten med heltidaren eller styrelseledamoten har medlemmen rätt att ta upp frågan med revisorerna. Revisorerna kan kontaktas på svenska eller engelska via auditor@samvetet.lu.se. Det är viktigt att notera att revisorerna inte hanterar eller bedömer politiska frågor.