Pluto

Pluto är en sektion under Samhällsvetarkåren. Plutos syfte är att stödja och representera det ökande antalet studenter som studerar interdisciplinära samhällsvetenskapliga program vid Lunds universitet. Detta inkluderar kandidatprogrammet i utvecklingsstudier, kandidatprogrammet i samhällsplanering, masterprogrammet i kulturgeografi,  masterprogrammet i humanekologi, masterprogrammet LUMID samt alla fristående kurser på institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Vill du komma i kontakt med den Interdisciplinära sektionen Pluto? Hör av dig till plutosection@samvetet.lu.se.

Följ Pluto på sociala medier!