Socionomsektionen

Socionomsektionen vid Samhällsvetarkåren vid Lund universitet är en demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden studerandesammanslutning som verkar som kårsektion vid Socialhögskolan på den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Socionomsektionen består av socionomstudenter som vill bidra till en kvalitetssäkring av utbildningen samt en bättre gemenskap och social samvaro för studenterna på Socialhögskolan. Med utbildningsbevakning, novischperioder, examensfirande, sociala event, gästföreläsningar och temadagar vill de göra studietiden på Socialhögskolan så spännande, rolig, minnesvärd och utvecklande som möjligt!

Vill du komma i kontakt med Socionomsektionen? Hör av dig till ordf.socionom@samvetet.lu.se.

Följ Socionomsektionen på sociala medier!