Fullmäktige

Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar om stadgar, reglemente och åsiktsprogram. Fullmäktige tillsätter också interna och externa positioner i kåren. Vidare tas de större besluten som påverkar organisationen, vad som ska vara kårens fokus och hur resurser ska allokeras.

Vårens Fullmäktigemöte sker den 14-15 maj i LUX hörsal. Alla medlemmar är välkomna att närvara vid mötet och yttra sig i diskussionerna!

Representanter i Fullmäktige våren 2022

Ordinarie

Everett Christensen
Vini Doshi
Patrycja Natołoczna
Nour Elgzyri
Ivette Nogués
Siddhi Mishra
Saga Persson
Yuqi Tu
Vitus Mayr
Mathilde Rose
Lindsey Miller
Linnéa Dahl Edlund

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde, våren 2022

Kära ledamöter av Fullmäktige, ständigt adjungerade och Samhällsvetarkårens medlemmar. Härmed kallas ni till Samhällsvetarkårens Fullmäktiges sammanträde den 14-15 maj 2022.

Viktiga datum:

  • 6 april: Sista dagen att kandidera till förtroendeuppdrag för 2022/2023
  • 14 april: Sista dagen att skicka in motioner
  • 21 april: Sista dagen att skicka in interpellationer
  • 25 april (preliminärt): Valberedningens nomineringar offentliggörs
  • 29 april: Sista dagen att motkandidera till poster med nominerade kandidater
  • 2 maj: Handlingarna till mötet skickas ut
  • 9 maj: Åsiktstorg 1, kl. 15-17
  • 12 maj: Åsiktstorg 2, kl. 17.30-19.30
  • 13 maj: Sista dagen att motkandidera till poster utan nominerade kandidater (motkandidera vakans)
  • 14-15 maj: Fullmäktige sammanträder

Fullmäktiges möte kommer att äga rum 14-15 maj i LUX nedre hörsal. Det blir två fullspäckade dagar med en massa spännande diskussioner och beslut. Detaljerat schema för dagarna kommer att skickas ut tillsammans med handlingarna senare, men boka in och förbered dig på att sitta i möte ca. 9-17 både lördag och söndag. På lördag kväll kommer det att ordnas en social aktivitet och Eurovision-final-häng för alla inblandade i Fullmäktige på Samvetet (Samhällsvetarkårens hus) – boka in det med!

För Fullmäktiges ledamöter kommer det också att anordnas en kick-off, där ni får chansen att bryta isen och lära känna varandra innan mötet. Datum, tid och plats för kick-offen annonseras inom kort!

Val

På Fullmäktige sker val till förtroendeuppdrag inom kåren för nästa läsår. Alla val är utlysta på Samhällsvetarkårens hemsida (se knapp ovan!) och sista dag att kandidera under den ordinarie ansökningsperioden var 6 april. Just nu genomför valberedningen intervjuer och kommer med grund i dessa och inskickade kandidaturer besluta vilka kandidater de ska föreslå (nominera) till Fullmäktige. Valberedningens nomineringar planeras preliminärt att offentliggöras 25 april. Därefter kommer det att vara möjligt att motkandidera till poster med föreslagna kandidater t.o.m. 29 april, och till poster som saknar föreslagen kandidat t.o.m. 13 maj. 

OBS! Om du som motkandiderar vill att din motkandidatur kommer med i handlingarna måste den inkomma senast 29 april. Alla motkandidater har möjlighet att skicka in en text för att introducera sig och motivera sin kandidatur. Maila din motkandidatur till pres.fak@samvetet.lu.se!

Motioner och interpellationer

Alla medlemmar kan föra fram ärenden för Fullmäktige att diskutera, genom att skicka in egna förslag eller frågor till kårens förtroendevalda. Ett inskickat förslag kallas för en motion och en fråga till en förtroendevald kallas för interpellation. Deadline för att skicka in motioner var 14 april och deadline för interpellationer är 21 april, kl. 23.59. Klicka på knappen ovan läsa mer om hur du går tillväga för att skicka in en interpellation!

Har du några frågor, stora eller små? Mejla pres.fak@samvetet.lu.se!