Fullmäktige

Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar om stadgar, reglemente och åsiktsprogram. Fullmäktige tillsätter också interna och externa positioner i kåren. Vidare tas de större besluten som påverkar organisationen, vad som ska vara kårens fokus och hur resurser ska allokeras.

Alla medlemmar är välkomna att närvara vid mötet och yttra sig i diskussionerna!

Representanter i Fullmäktige våren 2023

Ordinarie

 • Alina Gineityte
 • Anna Talko
 • Daniella Andersson
 • Josefine Gren
 • Kajsa Nilestoff
 • Lenny Orazulike
 • Nicole Facile
 • Sanela Lulic
 • Stephanie Ekenberg
 • Syeeda Raisa Maliha
 • Viktor Henriksson
 • Viktor Sundt

Kallelse till Fullmäktiges sammanträde, våren 2023

Kallelsen till Samhällsvetarkårens Fullmäktiges sammanträde våren 2023 kommer senast 4 veckor innan sammanträdet.

Viktiga datum:

 • 24 februari – 6 mars: Nominera personer till fullmäktige delegater för våren 2023
 • 24 februari – 10 mars: Kandidera till fullmäktige delegater för våren 2023
 • 20 mars: Kandidaterna tillkännages av valnämnden
 • 27 mars – 7 april: Ordinarie val till fullmäktige delegater för våren 2023
 • 27 april: Sista dagen att skicka in interpellationer och motioner till fullmäktige.
 • 15 april – 28 april: Kandidera och nominera till våra förtroendeuppdrag för 2023/2024
 • 8 maj: Dagordning och möteshandlingar tillgängliga
 • 20-21 maj: Fullmäktige

Det blir två fullspäckade dagar med en massa spännande diskussioner och beslut. Detaljerat schema för dagarna kommer att skickas ut tillsammans med handlingarna.

För Fullmäktiges ledamöter kommer det också att anordnas en kick-off, där ni får chansen att bryta isen och lära känna varandra innan mötet.

Val

På Fullmäktige sker val till förtroendeuppdrag inom kåren för nästa läsår.

Motioner och interpellationer

Alla medlemmar kan föra fram ärenden för Fullmäktige att diskutera, genom att skicka in egna förslag eller frågor till kårens förtroendevalda. Ett inskickat förslag kallas för en motion och en fråga till en förtroendevald kallas för interpellation. Klicka på knappen ovan läsa mer om hur du går tillväga för att skicka in en interpellation!

Har du några frågor, stora eller små? Mejla pres.fak@samvetet.lu.se!