Fullmäktige

Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som beslutar om stadgar, reglemente och åsiktsprogram. Fullmäktige tillsätter också interna och externa positioner i kåren. Vidare tas de större besluten som påverkar organisationen, vad som ska vara kårens fokus och hur resurser ska allokeras.

Höstens Fullmäktigemöte sker den 4-5 december i Palaestras hörsal. Alla medlemmar är välkomna att närvara vid mötet och yttra sig i diskussionerna!

Representanter i Fullmäktige hösten 2021

Ordinarie

● Richard Zhou
● Louise Ahlström
● Paschal Okuji
● Laurine Palomba
● Rebecka Meyer
● Bonnie Tallberg
● Majbritt Lindholt Stenbøg
● Michal Nowak
● Heewon You
● Daniella Andersson
● Alice Petersson
● Fideli Almgren
● Alva Ericson
● Yuqi Tu