Interpellationer

Varje medlem i Samhällsvetarkåren kan skicka en fråga till någon som har en förtroendeposition i studentkåren, som sedan kallas en interpellation. Den person som interpellationen riktar sig till ska skicka in ett skriftligt svar. Interpellationer är inte skäl för beslut, men fullmäktige måste vid mötet besluta om interpellationen ska besvaras eller inte. Med andra ord, om svaret var tillräckligt tydligt eller ej.

Interpellationerna ska skickas senast den 27:e april. Svaret på interpellationen skickas tillsammans med övriga mötesdokument till fullmäktige.

Hur man skriver en interpellation:

 1. Skriv en rubrik som kort beskriver vad interpellationen handlar om.
 2. Beskriv bakgrunden till orsaken för interpellationen; varför du skickade in interpellationen och tycker att den behöver besvaras.
 3. Avsluta med att ställa frågan till den eller de personer som har förtroendepositionerna, till exempel:
  ”Jag skulle vilja att styrelsen svarar på hur processen med att välja studentrepresentanter har fungerat.”
 4. Underteckna interpellationen med ditt namn.
 5. Skicka den till pres.stu@samvetet.lu.se, pres.fak@samvetet.lu.se och pres.uni@samvetet.lu.se och den person till vilken interpellationen riktas till senast den 27:e april, helst som pdf.

Vad händer då?

Den person som fick interpellationen kommer att ge ett skriftligt svar på det som skickas med den ursprungliga interpellationen till Fullmäktige.

Fullmäktige kommer sedan att diskutera interpellationen under sitt sammanträde och komma till ett beslut om interpellationen har besvarats eller inte.

Jag vet inte hur jag ska skicka min interpellation till rätt person!

Skicka interpellationen till pres.stu@samvetet.lu.se, pres.fak@samvetet.lu.se och pres.uni@samvetet.lu.se senast den 27:e april så skickar vi den till rätt person.

Jag har en idé men jag vet inte hur jag ska skriva ner den!

 1. Be en vän att hjälpa dig
  eller
 2. Be någon som är medlem i fullmäktige att hjälpa dig
  eller
 3. Skicka ett mejl till pres.fak@samvetet.lu.se