Kandidera till förtroendeuppdrag 2022/2023

Engagera dig i kåren nästa läsår – sök våra förtroendeuppdrag för 2022/2023!

Den ordinarie ansökningsperioden till poster som är utlysta för val av Fullmäktige är nu över. Nedan hittar du valberedningens nomineringar till nästa års förtroendeuppdrag. I möteshandlingarna till vårens Fullmäktige hittar du även inkomna motkandidaturer.

Deadline för att motkandidera till poster med en av valberedningen föreslagen kandidat var 29 april. Chansen finns fortfarande att motkandidera till poster utan föreslagen kandidat (vakant) t.o.m. 13 maj.

Meddela din motkandidatur till pres.fak@samvetet.lu.se. Kandidater har möjlighet att presentera sig själva verbalt under Fullmäktiges andra mötesdag, den 15 maj. Om du har förhinder för att delta finns möjligheten att skicka in en text som läses upp för Fullmäktige.

Valberedningens förslag

Nominations to internal positions of trust 2022/2023
Valberedningens förslag till heltidare, styrelse, vice koordinatorer, mm.

Nominations to student representative positions 2022/2023
Valberednings förslag till studentrepresentanter på fakultetsnivå och institutionerna


Har du frågor om hur man motkandiderar? Hör av dig till pres.fak@samvetet.lu.se.
Har du frågor om valberedningens process? Hör av dig till valberedning@samvetet.lu.se