Förtroendeuppdrag öppna för val på Fullmäktige HT21

Sugen på att söka uppdrag i kåren inför Fullmäktige? Så här gör du.

Den ordinarie ansökningsperioden till poster som är utlysta för val av Fullmäktige är nu över. Fullmäktige brukar dock under sitt sammanträde besluta att öppna för fria nomineringar till alla poster som det inte finns några nomineringar till från valberedningen. I år gäller det alla utlysta poster.

Detta innebär att du fortfarande har chansen att kandidera till våra uppdrag, genom två alternativ:

Alternativ 1:
Kandidera på plats under mötet!

Alla valärenden kommer att hanteras på söndagen (5 december) och du har möjlighet att dyka upp på mötet, kandidera och presentera dig för Fullmäktige. Meddela gärna i förväg att du tänker komma och kandidera genom att maila pres.fak@samvetet.lu.se och berätta vilken post du vill kandidera till!

Var? 
Palaestras hörsal. Om du befinner dig på annan ort än Lund eller är drabbad av förkylningssymptom kan du delta i mötet via Zoom – för detta krävs att du föranmäler din avsikt att kandidera till pres.fak@samvetet.lu.se

När? 
Söndag 5 december med start kl. 9.00. Preliminärt schema över alla valärenden kommer att göras tillgängligt närmare mötet. Om du meddelat i förväg att du tänker kandidera kommer all praktisk information att skickas till dig på mail!

Hur? 
Senast när mötet når punkten på dagordningen för val till det uppdrag du vill kandidera till, måste du meddela mötespresidiet att du önskar nominera dig själv till uppdraget. Förbered dig sedan för att presentera dig själv i upp till 2 minuter. Bra saker att säga brukar vara vad man pluggar, varför man söker uppdraget och hur man tror att man skulle kunna bidra på posten. Även tidigare erfarenheter kan vara värda att nämna. När du har presenterat dig har Fullmäktiges ledamöter möjlighet att ställa frågor till dig i 2 minuter. Därefter får du lämna salen för att ge Fullmäktige tillfälle att diskutera kandidaterna och ta ett beslut.

Alternativ 2:
Kandidera genom att maila kårens presidium!

Om du inte har möjlighet att kandidera på plats under mötet kan du nominera dig själv i förväg via mail. Om/när Fullmäktige sedan beslutar att öppna för fria nomineringar lägger Samhällsvetarkårens presidium fram din nominering åt dig.

Var?
Maila din nominering till pres.fak@samvetet.lu.se

När?
Senast kl. 09.00 söndagen 5 december

Inkomna kandidater kommer att delas löpande med Fullmäktiges ledamöter.

Hur?
För att nominera dig själv utan att kandidera på plats, maila följande information till pres.fak@samvetet.lu.se:

  • Fullständigt namn
  • Post du vill kandidera till (du hittar alla utlysta uppdrag ovan)
  • Varför du söker uppdraget
  • Vad du har för relevant tidigare erfarenhet

Tänk på att Fullmäktige inte kommer ha möjlighet att ställa frågor till dig om du väljer att maila in din nominering. Informationen du skickar in bör därför vara tillräcklig för att på egen hand övertyga Fullmäktige om att välja dig till uppdraget. Du bör dock inte skriva mer än ett A4!

OBS! Inför det här mötet kan du bara nominera dig själv! Känner du någon som skulle göra ett bra jobb som engagerad i kåren får du dock jättegärna tipsa den om hur man gör för att söka.