Kandidera till heltidare

Heltidare

Antal: 3 presidialer och 2 koordinatorer
Mandatperiod: 1 juli 2023 –
30 juni 2024

Heltidare är studenter som tar ett års paus från sina studier och arbetar heltid på studentkåren. Det finns fem heltidare: tre presidialer och två koordinatorer. Eventkoordinatorn är den enda heltidarrollen som en icke-svensktalande kan inneha.

Ordförande

Studentkårens ordförande är ansvarig för att samordna heltidarna och studentkårens politiska arbete. Dessutom är ordförande presstalesperson för studentkåren och representerar kåren vid högtidliga tillfällen. Uppdraget som ordförande innehas av en av de tre presidialerna (Pres. uni, Pres. stu eller Pres. fak) och de andra två väljs till vice ordförande.

Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor (Pres. uni)

Presidialen med ansvar för universitetsgemensamma frågor ansvarar för att ha en koppling till de andra studentkårerna i Lund och deras arbete. Pres. uni är också den som ansvarar för att representera studentkårens kollektiva röst genom Lunds universitets studentkår (LUS). Pres. uni ansvarar för kvalitetssäkring och är en av två studentrepresentanter i utbildningsrådet, kvalitetetsgruppen för utbildning och forskning samt kursplanegruppen.

Läs mer om positionen här.

Presidial med ansvar för studiesociala frågor (Pres. stu)

Presidialen med ansvar för studiesociala frågor behandlar jämställdhetsfrågor internt och är en av två studentrepresentanter i kommittén för jämställdhet och lika villkor på fakulteten. Pres. stu sköter även studentkårens ekonomi, samverkar med andra kårer, nationer och Akademiska Föreningen genom Studentlund-samarbetet och arbetar på nationell nivå med studentpolitik, t.ex. genom SFS-representation.

Läs mer om positionen här.

Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor (Pres. fak)

Presidialen med ansvar för fakultetsgemensamma frågor ansvarar för samordningen och registreringen av studentrepresentanter och studieråd, arbetet med studie- och lärandemiljöer och kontakt med fakultetsledningen, bland annat genom sitt arbete som studentrepresentant i fakultetsstyrelsen och prefektrådet. Pres. fak stöttar även kårens interna organ, och koordinerar Fullmäktiges sammanträden.

Läs mer om positionen här.

Eventkoordinator

Eventkoordinatorn arbetar främst med att organisera sociala evenemang i syfte att välkomna nya studenter vid fakulteten och öka intresset för att bli aktiv samt att tacka för närvarande aktiva medlemmar för deras bidrag till studentkårens arbete. Några av nyckelevenemangen inkluderar Slaget om Samvetet, novischperioden, Samhällsvetarbalen och Tandem!

Läs mer om positionen här.

Arbetsmarknadskoordinator

Arbetsmarknadskoordinatorn arbetar främst med att planera och genomföra studentkårens verksamhet och aktiviteter för att förbereda studenter inom samhällsvetenskap för arbetsmarknaden. Detta görs genom att arrangera olika evenemang som föreläsningar, workshops, paneldiskussioner och mer samt genom att vara i kontakt med alumni-nätverket och samordna mentorprogram och mycket mer! Arbetsmarknadskoordinatorn är också ansvarig för att ordna den årliga arbetsmarknadsdagen SAMarbete, tillsammans med en projektgrupp.

Läs mer om positionen här.