Kandidera till LUS Valberedning

LUS Valberedning

Antal: 1 ledamot och 1 suppleant
Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 202
4

LUS är samarbetsorganisationen för alla studentkårer i Lund. Varje studentkår vid Lunds universitet väljer en representant till LUS valberedning. LUS valberedning hanterar alla kandidaturer till LUS presidium för det kommande året, liksom alla studentrepresentantskandidaturer. Är du intresserad av rekrytering och hur studentrepresentation fungerar på universitetsnivå? Då är denna position något för dig!

Mandat och ansvarsområden för LUS valberedning regleras i LUS stadga och reglemente, som du finner här. Om du har några frågor om uppdraget som ledamot i LUS Valberedning, hör av dig till pres.uni@samvetet.lu.se!