Kandidera till studentrepresentant

Studentrepresentanter

Mandatperiod: 1 juli 2022 – 30 juni 2023
Uppdrag på följande institutioner och fakulteter:

Klicka dig vidare för att se alla uppdrag!

Som studentrepresentant på institutionsnivå företräder du studenterna vid din institution i en institutionsstyrelse, ledningsgrupp för ett program, eller i någon annan grupp på teman som t.ex. arbetsmiljö eller jämlikhet. I de flesta grupperna finns både ordinarie studentrepresentanter och suppleant-poster. Skillnaden är att de ordinarie representanterna går på möten i ordinarie fall, och att suppleanterna ersätter de ordinarie representanterna på möten när dessa har fått förhinder. Både ordinarie studentrepresentanter och suppleanter deltar i sin institutions studieråds arbete och är med och diskuterar studentrepresentanternas gemensamma prioriteringar på institutionen.

Som studentrepresentant på fakultetsnivå företräder du alla studenter på fakulteten i antingen fakultetsstyrelsen, utbildningsrådet eller andra grupper som jobbar med att ta fakultetsgemensamma beslut och säkra utbildningens kvalitet på hela fakulteten. Även på fakultetsnivå deltar suppleanterna i stor utsträckning i arbetet. Studentrepresentanter på fakultetsnivå förankrar sitt arbete med kårens utbildningsutskott.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!