Ekonomihögskolan

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Nationalekonomiska institutionen

Institutionsstyrelsen

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla samhällsvetarstudenter som studerar vid institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut. Du kommer att samarbeta med student-representanter från Statsvetenskapliga institutionen genom studierådet där.

Institutionen för handelsrätt

Institutionsstyrelsen

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla samhällsvetarstudenter som studerar vid institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut. Du kommer att samarbeta med student-representanter från Sociologiska institutionen genom studierådet där.

Statistiska
institutionen

Institutionsstyrelsen

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla samhällsvetarstudenter som studerar vid institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut. Du kommer att samarbeta med studentrepresentanter från Statsvetenskapliga institutionen genom studierådet där.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!