Genusvetenskapliga institutionen

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Institutionsstyrelsen

  • 2 ordinarie
  • 2 suppleanter

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om våra utbildningar. Styrelsen sammanträder vanligen fyra gånger per termin.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Kursplanegruppen

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Som studentrepresentant är din roll att kvalitetsgranska kursplanerna och bevaka att studenters rättigheter och intressen beaktas.

JLM-gruppen

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald som har till uppgift att identifiera risker och föreslå åtgärder i fråga om jämställdhet, likabehandling och mångfald samt tillsammans med prefekt vidareutveckla likabehandlingsarbetet på institutionen både gällande studenter och alla kategorier av personal. 

Som studentrepresentant är din roll att föra studenterna på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om att alla studenter får tillgång till en likvärdig utbildning.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!