Graduate School

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Graduate Schools styrelse

  • 5 ordinarie
  • 5 suppleanter

Graduate Schools styrelse är Graduate Schools högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om Graduate Schools utbildningar. Styrelsen sammanträder vanligen tre gånger per termin. Arbetet i styrelsen sker på engelska.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Equality and Diversity group

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Equality and Diversity group är Graduate Schools arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald och har till uppgift att identifiera risker och föreslå åtgärder för att främja likvärdiga villkor för alla studenter och för alla kategorier av personal. Arbetet i gruppen sker på engelska.

Som studentrepresentant är din roll att föra studenterna på Graduate Schools talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om att alla studenter får tillgång till en likvärdig utbildning.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!