Institutionen för kommunikation och medier

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Institutionsstyrelsen

  • 2 ordinarie
  • 2 suppleanter

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap

  • 2 ordinarie
  • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap behandlar strategiska frågor som rör programmet. Arbetet i gruppen sker på engelska.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!