Institutionen för psykologi

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Institutionsstyrelsen

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Kursplanegruppen

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Som studentrepresentant är din roll att kvalitetsgranska kursplanerna och bevaka att studenters rättigheter och intressen beaktas.

Kommittén för jämställdhet och lika villkor

 • 1 ordinarie

Kommittén för jämställdhet och lika villkor bereder, inventerar och bevakar jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor på institutionen.

Som studentrepresentant är din roll att föra studenterna på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om att alla studenter får tillgång till en likvärdig utbildning.

Ledningsgruppen för Psykologprogrammet

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för Psykologprogrammet behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i beteendevetenskap

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i beteendevetenskap behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för masterprogrammet i psykologi

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för masterprogrammet i psykologi behandlar strategiska frågor som rör programmet. Arbetet i gruppen sker på engelska.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för Psykoterapeutprogrammet

 • 3 ordinarie
 • 3 suppleanter

Ledningsgruppen för Psykoterapeutprogrammet behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för fristående kurser

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för fristående kurser behandlar strategiska frågor som rör fristående kurser på institutionen.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter som läser fristående kurser på institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Internationaliserings-kommittén

 • 1 ordinarie

Internationaliseringskommittén arbetar med övergripande strategifrågor kring internationalisering samt främjar och underlättar internationaliseringsprocesser på hemmaplan och genom institutionsavtal för student- och personalmobilitet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om studenternas intressen.

Arbetsmiljökommittén Psykologi

 • 1 ordinarie

Arbetsmiljökommittén bereder och bevakar det löpande arbetsmiljöarbetet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om alla studenters arbetsmiljö.

Lokalkommittén Psykologen

 • 1 ordinarie

Lokalkommittén bereder frågor som berör lokaler samt samordnar det praktiska arbetet kring arbetsrum och undervisningslokaler.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om studenternas intressen.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!