Statsvetenskapliga institutionen

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Institutionsstyrelsen

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Kursplanegruppen

 • 1 ordinarie
 • 1 suppleant

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Som studentrepresentant är din roll att kvalitetsgranska kursplanerna och bevaka att studenters rättigheter och intressen beaktas.

JLM-gruppen

 • 1 ordinarie
 • 1 suppleant

Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald bereder, inventerar och bevakar jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor på institutionen.

Som studentrepresentant är din roll att föra studenterna på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om att alla studenter får tillgång till en likvärdig utbildning.

Ledningsgruppen för
Politices kandidat-programmet

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för Politices kandidatprogrammet behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för masterprogrammet i Welfare Policies and Management behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!