Kandidera till styrelsen

Styrelsen

Antal: 8 ledamöter
Mandatperiod: 1 juli 2023 –
 30 juni 2024

Styrelsen består av kårens ordförande, två vice ordföranden, två koordinatorer och åtta ledamöter. I styrelsen sker mycket av det strategiska och operativa arbetet inom Samhällsvetarkåren. Styrelsen arbetar med administration, kommunikation, events, arbetsmarknadsfrågor och rekrytering. Tillsammans har styrelsen även arbetsgivaransvar för heltidarna. Styrelsens främsta uppdrag är att genomföra verksamhetplanen, som varje år beslutas av fullmäktige. Utöver detta arbetar styrelsen nära verksamheten med kårens återkommande arrangemang och åtaganden. Man har ansvar för organisationen efter och inför fullmäktige och arbetar därför även beredande med beslut som fullmäktige ska fatta. Vidare beslutar styrelsen om riktlinjer, fyllnadsväljer studentrepresentanter på institutionsnivå, fastställer projektplaner och följer upp kårens verksamheter samt stöttar heltidarna med vardagliga aktiviteter som expeditionstider och liknande. Mötena sker varannan vecka med hela gruppen och däremellan i smågrupper.

Styrelsens mandat och ansvarsområden är reglerade i kårens stadga (§5) samt i reglementets tredje kapitel. Du finner stadgan och reglementet tillsammans med övriga styrdokument här.

Om du har några frågor om styrelsearbetet kan du alltid vända dig till pres.uni@samvetet.org, eller komma förbi på våra drop-in-tider: 11-13 tisdagar & torsdagar, på Sandgatan 9!

Instruktioner

Ansökningstiden är 15 April – 28 april kl.23.59. Observera att möjligenheten att nominera någon annan stängs den April kl 23.59. Din ansökan ska innehålla både CV och ett personligt brev.

Det personliga brevet ska innehålla följande: En kort presentation av dig själv och vilken post du söker; Tidigare relevanta erfarenheter; Varför du söker posten; Dina visioner för kåren.

Ansökan sker via det Google-formulär som är länkat nedan, där du även bokar in en tid för din intervju.

Vi vill även notera att Doodle-formuläret inte skickar någon bekräftelse för bokad intervjutid, vilket innebär att du själv bär ansvaret att hålla koll på din egen tid. Skriv därför upp den så fort du bokat.

Ifall formuläret inte fungerar så går det bra att maila ansökningen till valberedning@samvetet.lu.se.