Kandidera till utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

Antal: 1 ordförande, 1 vice ordförande och 8 ledamöter tillika studierådsordföranden
Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 202
4

Utbildningsutskottet ansvarar för och hanterar utbildningsfrågor inom Samhällsvetarkåren samt samordnar kårens studieråd. Utbildningsutskottet agerar beredande för fullmäktige i utbildnings- och studiesociala frågor, och är ett förankringsorgan för kårens presidium och studentrepresentanter på fakultetsnivå.

Ordförande och vice ordförande

Utbildningsutskottets ordförande och vice ordförande ansvarar för att leda utskottets arbete och möten. De ska också vara till hjälp för styrelsen i ärenden när det gäller utbildningsbevakning och utbildningsfrågor.

Läs mer om utbildningsutskottet och vad det innebär att leda dess arbete i reglementet kap. 14.
Vid frågor om uppdraget, maila pres.fak@samvetet.lu.se!

Ledamot (Ordförande i ett studieråd)

Utbildningsutskottets ledamöter består av en representant per institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Varje ledamot ansvarar för att koordinera och leda studierådet på sin institution, som består av studentrepresentanterna vid institutionen. Ledamöterna rapporterar till utbildningsutskottet om vad som är på gång på sin institution och deltar i diskussioner om utbildningsfrågor på fakultetsnivå, universitetsnivå och nationella nivå.

Fullmäktige väljer ledamöter tillika studierådsordföranden för följande institutioner:

  • Genusvetenskap
  • Graduate School
  • LUCSUS
  • Kommunikation och media
  • Psykologi
  • Rättssociologi
  • Sociologi
  • Statsvetenskap

Ledamöterna för resterande institutioner (Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Socialhögskolan, Strategisk kommunikation, Service Management) utses av kårens sektioner: Pluto, Socionomsektionen och Agora.

Läs mer om uppdraget som studierådsordförande i reglementet kap. 14-15.
Vid frågor om uppdraget, maila pres.fak@samvetet.lu.se!