Kandidera till valberedningen

Valberedning

Antal: 1 ordförande, 4 ledamöter, 2 suppleanter
Mandatperiod: höstterminen 2023

Valberedningen förbereder nomineringar till fullmäktige. Detta görs genom intervjuer för interna förtroendepositioner, t.ex. styrelsen och heltidare. Efter intervjuerna nominerar valberedningen en person per position, eller beslutar att föreslå att vakantsätta positionen. Huvudansvaret innebär att utarbeta rollbeskrivningar, kravprofiler, ärenden, genomföra intervjuer, diskutera och analysera kandidater och förbereda nomineringar inför fullmäktige.

Valberedningens mandat och ansvarsområden regleras i kårens stadga (§7) och reglementets elfte kapitel. Du finner stadgan och reglementet tillsammans med övriga styrdokument här. Du kan också läsa mer om uppdraget som valberedningsledamot i handboken för aktiva medlemmar.

Om du har några frågor om valberedningens arbete kan du alltid vända dig till pres.fak@samvetet.org, eller komma förbi på våra drop-in-tider: 11-13 tisdagar & torsdagar, på Sandgatan 9!