Kandidera till valnämnden

Valnämnd

Antal: 1 ordförande, 4 ledamöter, 2 suppleanter
Mandatperiod: höstterminen 2022

1 ordförande – vakant

Ledamöt – Sho Ssk

3 ledamöter – vakanta

2 suppleanter – vakanta

Valnämnden ansvarar för valet av fullmäktige som hålls varje höst och vår. Eftersom de ordinarie mötena för fullmäktige hålls en gång per termin, ansvarar valnämnden för ett val. Under valet har alla medlemmar i Samhällsvetarkåren rätt att rösta på den de anser bör vara en del av kårens högsta beslutande organ. Valnämnden ansvarar för att uppmuntra medlemmar att kandidera och för att presentera kandidaterna för medlemmarna efter valet. Valnämnden organiserar också själva valet och arbetar för att göra processen så demokratisk och representativ som möjligt.

Valnämndens mandat och ansvarsområden regleras i kårens stadga (§8) och reglementets tolfte kapitel. Du finner stadgan och reglementet tillsammans med övriga styrdokument här. Du kan också läsa mer om uppdraget som valnämndsledamot i handboken för aktiva medlemmar.

Om du har några frågor om valnämndens arbete kan du alltid vända dig till pres.fak@samvetet.org, eller komma förbi på våra drop-in-tider: 11-13 tisdagar & torsdagar, på Sandgatan 9!