Kandidera till vice koordinator

Antal: 1 vice eventkoordinator och 1 vice arbetsmarknadskoordinator
Mandatperiod: 1 juli 2023 –
 30 juni 2024

Vice eventkoordinator

Viceeventkoordinatorns huvuduppgift är att hjälpa eventkoordinatorn. Vice-event har också ett särskilt ansvar för Slaget om Samvetet. Tiden för åtagande kan ofta bestämmas tillsammans med eventkoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Men minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär.

Instruktion för vice eventkoordinator finner du i kårens reglemente, kapitel 20. Vid frågor om uppdraget, hör av dig till event@samvetet.lu.se.

Vice arbetsmarknadskoordinator

Vice arbetsmarknadskoordinatorns huvuduppgift är att hjälpa arbetsmarknadskoordinatorn. Detta betyder ofta att du skulle vara projektledare för minst en grupp under arbetsmarknadsområdet. Tidsåtagandet kan ofta bestämmas tillsammans med arbetsmarknadskoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Men minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär.

Instruktion för vice arbetsmarknadskoordinator finner du i kårens reglemente, kapitel 21. Vid frågor om uppdraget, hör av dig till arbetsmarknad@samvetet.lu.se.