Motioner

Hur man skriver en motion

 1. Skriv en rubrik som kort beskriver vad motionen handlar om.
 2. Beskriv bakgrunden; varför du skickade in förslaget och varför du tycker att det är viktigt och bör godkännas av Fullmäktige.
 3. Avsluta med att ange vad du tycker att fullmäktige ska besluta, till exempel:
  ”Jag vill att fullmäktige beslutar att avsätta resurser till ett andra studentkårshus.”
 4. Underteckna motionen med ditt namn.
 5. Skicka den till pres.stu@samvetet.lu.se, pres.fak@samvetet.lu.se och pres.uni@samvetet.lu.se senast den 27:e april, helst som en pdf.

Vad händer sen då?

Styrelsen för Samhällsvetarkåren kommer att ge ett skriftligt svar på förslaget som kommer att skickas med handlingarna till fullmäktige. Fullmäktige kommer sedan att diskutera förslaget under mötet och komma till ett beslut.

Jag har en idé men jag vet inte hur jag ska skriva ner den!

 1. Be en vän hjälpa dig
  eller
 2. Be någon som är medlem i Fullmäktige att hjälpa dig
  eller
 3. Kom förbi på kårens drop-in-tider: kl. 11-13, tisdagar & torsdagar på Samvetet (Sandgatan 9)!