Heltidare

Samhällsvetarkåren har fem heltidare. En heltidare är en student som tagit studieuppehåll under ett år för att arbeta ideellt för att främja kårens verksamhet. Samhällsvetarkårens fem heltidare är: Tre presidialer varav en är ansvarig för fakultetsgemensamma frågor, en är ansvarig för universitetsgemensamma frågor och en är ansvarig för studiesociala frågor. Utöver dessa finns det även en arbetsmarknadskoordinator och en eventkoordinator.

Heltidarna för verksamhetsåret 2022/23 presenteras nedan:

Anton Silverbern

Ordförande · Ansvarig för studiesociala frågor

Jag är ordförande och ansvarig för studiesociala frågor vid Samhällsvetarkåren. Det innebär att jag är representant i fakultetens kommitté för Jämlikhet och lika villkor, och ansvarig för jämlikhetsfrågor inom kåren internt. Vidare ansvarar jag även för kårens ekonomi, nationellt påverkansarbete inom utbildningsfrågor genom Sveriges förenade studentkårer (SFS) och för kontakten med andra kårer och nationer inom Studentlunds-samarbetet. Som ordförande koordinerar jag heltidarnas arbete och är kårens ceremoniella representant samt medietalesperson.

Rebecka Brorsson

Vice ordförande · Ansvarig för fakultetsgemensamma frågor

Jag är vice ordförande med ansvar för fakultetsgemensamma frågor vid Samhällsvetarkåren. Det innebär att jag arbetar med kårens studentinflytande i utbildningsfrågor på fakultetsnivå, exempelvis genom fakultetsstyrelsen och styrgruppen för fakultetens byggprojekt. Vidare samordnar jag kårens studentrepresentanter och vårt fullmäktige. Kontakta mig om du är intresserad av att bli studentrepresentant, sitta i vårt fullmäktige eller prata utbildningsbevakning på fakultetsnivå!

Tori Heitmann Jørgensen

Vice ordförande · Ansvarig för universitetsgemensamma frågor

Jag är vice ordförande för Samhällsvetarkåren och är ansvarig för universitetsfrågor. Det innebär att jag hanterar arbetet och kommunikationen med de andra studentkårerna i Lund, inklusive vår kollektiva röst förkroppsligad genom Lunds universitets studentföreningar (LUS). Jag samordnar också studentkårens styrelse. Om du har några frågor om studentkårens roll eller är intresserad av att arbeta med utbildningsfrågor på universitetsnivå, skicka mig gärna ett mejl eller besök mig på vårt kontor!

Felix St. Kroon

Arbetsmarknadskoordinator

Min position som arbetsmarknadskoordinator innebär att jag arbetar tillsammans med både studenter och externa parter för att föra studenter närmare arbetsmarknaden. Jag är ansvarig för projekt och evenemang som vår årliga arbetsmässa SAMarbete, Case-evenemang, föreläsningar samt för att samordna mentorprogram. Kontakta mig om du har några frågor om mitt arbete eller om du vill bli aktiv i något som ger dig värdefull praktisk erfarenhet för både nuet och framtiden!

Andrea Sánchez Almeida

Eventkoordinator

Jag är eventkoordinator och min position består av att planera och samordna olika typer av sociala evenemang. En av de största händelserna som jag ansvarar för är den årliga Samhällsvetarbalen som jag planerar tillsammans med balkommittén. Under hela året organiserar jag också våra välkomstaktiviteter, sittningar, fester och ceremonier tillsammans med evenemangskommittén. Om du är intresserad av att bidra till våra sociala evenemang, tveka inte att kontakta mig!