Heltidare

Samhällsvetarkåren har fem heltidare. En heltidare är en student som tagit studieuppehåll under ett år för att arbeta ideellt för att främja kårens verksamhet. Samhällsvetarkårens fem heltidare är: Tre presidialer varav en är ansvarig för fakultetsgemensamma frågor, en är ansvarig för universitetsgemensamma frågor och en är ansvarig för studiesociala frågor. Utöver dessa finns det även en arbetsmarknadskoordinator och en eventkoordinator.

Heltidarna för verksamhetsåret 2020/21 presenteras nedan:

Kristina Måsbäck

Ordförande · Ansvarig för fakultetsgemensamma frågor

Jag är ordförande och ansvarig för fakultetsgemensamma frågor vid Samhällsvetarkåren. Det innebär att jag har huvudkontakten med samhällsvetenskapliga fakulteten och representerar studenten mot fakulteten, till exempel via fakultetsstyrelsen. Jag ordnar också fullmäktige, vårt högsta beslutande organ och samordnar våra studentrepresentanter. Kontakta mig om du har frågor eller behöver hjälp i frågor som rör arbetsmiljö, tentor eller om du vill veta mer om hur du kan påverka din utbildning genom att bli studentrepresentant!

Milla Marzelius

Vice ordförande · Ansvarig för studiesociala frågor

Jag är vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor vid Samhällsvetarkåren. Det innebär att jag arbetar med kårens nationella studentinflytande i utbildningsfrågor, strävar efter förbättrat jämställdhets- och mångfaldsengagemang och hanterar våra externa relationer inom Lunds studentliv och med fackföreningar från andra universitet. Utöver detta hanterar jag också ekonomin och hjälper studenter att göra anspråk på sina rättigheter gentemot universitetet tillsammans med presidiet. Kontakta mig om du har frågor om Studentlund, är intresserad av nationell studentpolitik eller har frågor om dina rättigheter som student!

Karolina Boyoli

Ansvarig för universitetsgemensamma frågor

Jag är vice ordförande för Samhällsvetarkåren och är ansvarig för universitetsfrågor. Det innebär att jag hanterar arbetet och kommunikationen med de andra studentkårerna i Lund, inklusive vår kollektiva röst förkroppsligad genom Lunds universitets studentföreningar (LUS). Jag samordnar också studentkårens styrelse. Om du har några frågor om studentkårens roll eller är intresserad av att arbeta med utbildningsfrågor på universitetsnivå, skicka mig gärna ett mejl eller besök mig på vårt kontor!

Josefine Dahl

Arbetsmarknadskoordinator

Min position som arbetsmarknadskoordinator innebär att jag arbetar tillsammans med både studenter och externa parter för att föra studenter närmare arbetsmarknaden. Jag är ansvarig för projekt och evenemang som vår årliga arbetsmässa SAMarbete, Case-evenemang, föreläsningar samt för att samordna mentorprogram. Kontakta mig om du har några frågor om mitt arbete eller om du vill bli aktiv i något som ger dig värdefull praktisk erfarenhet för både nuet och framtiden!

Terese Lindgren

Eventkoordinator

Jag är eventkoordinator och min position består av att planera och samordna olika typer av sociala evenemang. En av de största händelserna som jag ansvarar för är den årliga Samhällsvetarbalen som jag planerar tillsammans med balkommittén. Under hela året organiserar jag också våra välkomstaktiviteter, sittningar, fester och ceremonier tillsammans med evenemangskommittén. Om du är intresserad av att bidra till våra sociala evenemang, tveka inte att kontakta mig!