Inspektorer

Inspektorns och proinspektorernas funktion är att vara rådgivande och stöttande i förvaltandet samt vidareutvecklandet av Samhällsvetarkårens arbete. Inspektorn och proinspektorerna ska genom sina nätverk, såväl inom som utom Samhällsvetenskapliga fakulteten, vara starkt bidragande faktorer till att Samhällsvetarkårens arbete ständigt utvecklas för att kunna fullgöra ändamålet med organisationen. Som inspektor och proinspektor är det viktigt att närvara vid Samhällsvetarkårens större återkommande sociala aktiviteter. Inspektorn förväntas vid dessa aktiviteter hålla ett tal. Om inspektorn inte kan närvara åligger detta proinspektor. Som inspektor är det viktigt att ha god kännedom om studentkollektivet inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är av yttersta vikt att inspektorn och proinspektorn aktivt arbetar för att upprätthålla en god kontakt med Samhällsvetarkårens heltidsarvoderade och styrelse.

Sebastian Jaktling

Proinspektor

Helene Lahti Edmark

Proinspektor

Anna Nilsson

Proinspektor

Carin Brenner

Inspektor