Revisorer

Verksamhetsrevisorer granskar styrelsens arbete, och tillser att stadgan och andra styrdokument följs. Arbetet pågår löpande under verksamhetsåret, främst genom stöd till styrelsen, men också efter verksamhetsåret då verksamhetsberättelse och protokoll ska granskas. Läs mer om uppdraget i reglementet.  Nuvarande verksamhetsrevisorer är Arita Halili och Joyce Banks. De kan kontaktas när som helst på svenska eller engelska via auditor@samvetet.lu.se.

Revisorerna övervakar och granskar styrelsens och heltidarnas arbete under det akademiska året. Medlemmar kan i första hand skickar frågor eller problem om organisationens styrning till relevant heltidare eller styrelseledamot. Om en medlem inte vill ta upp en fråga med en heltidare eller styrelseledamot, eller känner att en fråga är allvarlig och fortfarande är olöst efter kontakten med heltidaren eller styrelseledamoten har medlemmen rätt att ta upp frågan med revisorerna. Revisorerna kan kontaktas på svenska eller engelska via auditor@samvetet.lu.se. Det är viktigt att notera att revisorerna inte hanterar eller bedömer politiska frågor.

Arita Halili

Revisor

Joyce Banks

Revisor