Styrelse

Styrelsen består av kårens heltidare samt åtta ytterligare ledamöter. I styrelsen sker mycket av det strategiska och operativa arbetet inom Samhällsvetarkåren. Styrelsen arbetar med administration, kommunikation, events, arbetsmarknadsfrågor och rekrytering. Tillsammans har styrelsen även arbetsgivarsansvar för heltidarna. Styrelsens främsta uppdrag är att genomföra verksamhetplanen, som varje år beslutas av fullmäktige. Utöver detta arbetar styrelsen nära verksamheten med kårens återkommande arrangemang och åtaganden. Man har ansvar för organisationen efter och inför fullmäktige och arbetar därför även beredande med beslut som fullmäktige ska fatta. Vidare beslutar styrelsen om policies, fyllnadsväljer studentrepresentanter på institutionsnivå, faställer projektplaner och följer upp kårens verksamheter samt stöttar heltidarna med vardagliga aktiviteter som expeditionstider och liknande. Mötena sker varannan vecka med hela gruppen och däremellan i smågrupper.

Styrelsen 2022/2023 består av Anton Silverbern, Rebecka Brorsson, Tori Jørgensen, Felix Kroon, Andrea Sánchez Almeida, Fideli Almgren, Olivia Sjöberg, Laurine Palomba, Hakeem Abdul Kareem, Rebecka Meyer, Alba Planchart, Axel Simonsson och Emelie Stark.

Fideli Almgren

Styrelsemedlem 2022/23

Olivia Sjöberg

Styrelsemedlem 2022/23

Laurine Palomba

Styrelsemedlem 2022/23

Hakeem Abdul Kareem

Styrelsemedlem 2022/23

Rebecka Meyer

Styrelsemedlem 2022/23

Alba Planchart

Styrelsemedlem 2022/23

Axel Simonsson

Styrelsemedlem 2022/23

Emelie Stark

Styrelsemedlem 2022/23