Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet fungerar som Samhällsvetarkårens politiska styrelse och består av ordföranden i respektive institutions studieråd. Utbildningsutskottet fungerar som en länk mellan Samhällsvetarkårens presidium och studieråden och arbetar med att tillvarata och arbeta aktivt för studenternas intressen i utbildnings- och studiesociala frågor. 

Utskottet leds av en ordförande samt en vice ordförande och träffas ca en gång i månaden. Samhällsvetarkårens presidium samt studentrepresentanter på fakultetsnivå är ständigt adjungerade.