Valberedning

Valberedningen består av en ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Valberedningen bereder de val till förtroendeposter som genomförs av fullmäktige. Det innebär att de hanterar och granskar kandidatur, genom insamling, läsning, intervjuer och referenser. Därefter nominerar de den som de bedömer skulle göra jobbet bra. Valberedningen har också ett ansvar för att nomineringarna blir representativa och är jämställda. Läs mer om uppdraget i reglementet.

Valberedningen för hösten 2022 består av Daniela Dolenec (ordförande), Nour Elgzyri och fem vakanta poster varav tre är ordinarie och två är suppleanter.