Valnämnd

Valnämnden består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Valnämnden har ansvar för att arrangera valet till fullmäktige som sker terminsvis i oktober och april. I valet till kåren fullmäktige röstar samtliga medlemmar på sina kandidater till organisationens högsta beslutande organ.

Valnämnden marknadsför valet, samlar in kandidaturer och nomineringar och arbetar för att många ska känna till valet och att många olika utbildningar ska vara representerade bland kandidaterna. Valnämnden arrangerar också själva valet, arbetar för ett högt valdeltagande och kontrollerar rösträkningen. Läs mer om uppdraget i reglementet. ​

Valnämnden VT23 består av Shaghayegh Mohammadi Balili (ordförande), Pál Hujber och Sho Sasaki. Kontakta valnämnden genom denna mail: election.committee@samvetet.lu.se.