Socialt

På Samhällsvetarkåren arbetar vi med många tunga och viktiga frågor, men vi har också roligt! Vi planerar event, stora som små, för att välkomna nya studenter till fakulteten, tacka våra aktiva medlemmar och göra studentupplevelsen roligare för alla våra medlemmar. Om du är intresserad av event kan du bli aktiv i en specifik projektgrupp eller gå med i eventkommittén.

Vice eventkoordinator

Vice eventkoordinatorn har som huvuduppgift att hjälpa eventkoordinatorn. Som Vice event stöttar du eventkoordinatorn i planeringen och genomförandet av evenemang och deltar i möten med eventkommittén. Vice eventkoordinatorn är förtroendevald och väljs av fullmäktige för en mandatperiod om ett år. Vice Event har också ett särskilt ansvar för det årliga evenemanget Slaget om Samvetet. Slaget om Samvetet är ett evenemang som studentkåren anordnar som inkluderar alla studentkårens sektioner och programföreningar där de tävlar i en turnering, evenemanget avslutas med en stor efterfest!
Tidsåtagandet kan ofta bestämmas tillsammans med eventkoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär. Vice eventkoordinator för verksamhetsåret 2021/2022 är Fideli Almgren.