Balkommittén

Samhällsvetarbalen är Samhällsvetarkårens årliga bal som hålls varje vår. Balen är utformad för att fira alla samhällsvetare i Lund och för att ge våra medlemmar en stor anledning att vara stolta över var de studerar.

Kommittén

Balkommittén är den kommitté som gör balen möjlig! Som medlem i balkommittén deltar du i möten i hela kommittén, du ordnar och deltar i mindre arbetsgruppsmöten, du bidrar till planering, i huvudgruppen och i enskilda arbetsgrupper samt deltar i logistikplanering fram till och under baldagen!

Möten tenderar att inträffa under höstterminen men är koncentrerade till de fyra månader som leder fram till balen, de inträffar ungefär en gång i veckan. Medlemmarna i kommittén är också en del av en mindre arbetsgrupp som sammanträder på en mer flexibel basis. Under de 2-3 veckorna fram till balen behövs mer logistiskt och praktiskt arbete, vilket kan ta cirka 3-4 timmar i veckan. Dagen före och dagen för balen förväntas projektgruppen hjälpa till med det praktiska uppläggningsarbetet efter behov.

Projektgruppen rekryteras på hösten och arbetar sedan fram till balen på våren. Medlemmar i balkommittén räknas som aktiva medlemmar och får alla tillhörande förmåner. De får också rabatt på sin biljett till balen, det exakta beloppet bestäms av styrelsen varje år. Den heltidare som ansvarar för kommittén är eventkoordinatorn. Det är också personen som du ska kontakta vid eventuella frågor eller funderingar. Om du vill veta mer om hur du blir en del av Balkommittén eller vill veta mer kan du kontakta event@samvetet.lu.se.

Balmarskalker

Balmarskalker är nyckelarbetare under balen! Som marskalk representerar du kåren på Samhällsvetarbalen, du ger information och hjälp till gästerna under själva balmiddagen, du ger logistiskt stöd under balplaneringen och du hjälper till att se till att gästerna följer uppförandekoden under balmiddagen.

Marskalker förväntas arbeta vid uppdukningen av balen, samt för att hålla gästerna nöjda och i belåtna under evenemanget och slutligen även för att hjälpa till att städa upp efter middagen. Efter städningen avslutar marskalkerna sitt arbete och kan njuta av balens efterfest utan några  förbindelser att arbeta. Marskalkerna får också rabatt på biljetterna till balen!

Marskalkerna rekryteras cirka 3 månader före balen. De förväntas delta i en kick-off och flera informationstillfällen. Dessa kommer att ordnas utifrån marskalkernas behov men sker under högst 5-6 tillfällen. Dagen före och dagen för balen förväntas marskalkarna hjälpa till med det praktiska uppläggningsarbetet efter behov och att arbeta under balen enligt marskalkrollen.

Heltidaren ansvarig för marskalkerna är eventkoordinatorn. Marskalkerna har också en huvudmarskalk som är den som kommer att kalla till möten och annars vara den viktigaste kontaktpunkten för information. Detta är även personen som ska kontaktas vid eventuella frågor eller funderingar. Vill du veta mer om vad det innebär att vara marskalk? Kontakta event@samvetet.lu.se!