Novischperioden

Samhällsvetarkåren börjar höstterminen varje år med två veckor av fantastiska aktiviteter för nya studenter➡️ Anmäl dig här och håall ett öga på din e-post föor kommande information.

Sen 2018 har vi organiserat en novischperiod för de som studerar samhällsvetenskapliga fristående kurser eller som går ett program som inte har egen novischperiod genom programförening eller sektion. På så vis ser vi till att alla samhällsvetare får en bra och rolig start på sin tid i Lund.

Vill du vara med och skapa en bra start för nya studenter medan du deltar i roliga evenemang och lära känna fantastiska människor? Ansök om att bli fadder!

Faddrar

Vad innebär positionen?

Faddrar i Samhällsvetarkårens novischperiod deltar i två veckors evenemang med nya samhällsvetenskapliga studenter för att hjälpa våra novischer att komma in i livet i Lund. Novischveckorna pågår under två veckor i början av terminen med evenemang varannan dag. Fadderrollen inkluderar att ge information till novischer om evenemangen, planera gruppdräkter i årets tema, Hjälpa novischer i din grupp att känna sig inkluderade och agera som ansvarig under vissa evenemang.

Intresserad av att vara fadder men inte vill göra det ensam? Registrera dig då tillsammans med dina vänner och önska att få vara i samma grupp – då kan du dela den roliga upplevelsen med dina vänner!

Tid och engagemang

Det planeras en information/kick-off i slutet av maj och en till i slutet av augusti – dessa är obligatoriska för att faddrar ska få all nödvändig information och träffa sina grupper. Det kommer att finnas ett visst tidsåtagande under sommaren när ni planerar era dräkter etc. men det är flexibelt och bestäms inom din grupp. Huvudtidsåtagandet kommer under själva novischperioden, där faddrar deltar i evenemang tillsammans med sina novischgrupper.

Huvudfaddrar

Det finns också möjlighet att vara huvudfadder! Varje faddergrupp kommer att ha sin egen huvudfadder- den personen hjälper till att samordna sin faddergrupp och är den viktigaste kontaktpersonen mellan faddergruppen och studentkåren. Om du är intresserad av ledarskap, markera bara att du skulle vara intresserad av att vara huvudmentor i formuläret vid ansökan.

Om detta låter kul, kontakta event@samvetet.lu.se

Projektgruppen för novischperioden

För att ordna novischperioden har kåren en projektgrupp för novischperioden! I gruppen ingår du i ett team som ansvarar för planeringen och genomförandet av novischperioden, detta inkluderar planering av olika evenemang som sittningar, pubquiz, skattjakter eller vad gruppens fantasi kommer på! I projektgruppen finns flera poster, läs mer om dessa nedan!

Projektledare

Som projektledare är du huvudansvarig för planering och genomförande av novischperioden, du är ledare för novischperiodens projektgrupp. I ditt arbete delegerar du uppgifter till projektgruppen, du kallar till möten och leder mötena. Du är också ansvarig för att kommunicera och samarbeta med eventkoordinatorn och är ansvarig för att rapportera om projektet till denne! Posten rekryteras under våren och arbetar från mars till september tillsammans med eventkoordinatorn och projektgruppen. De förväntas också arbeta under novischperioden och efter för att slutföra en utvärdering.

Vice projektledare och ekonomiskt ansvarig

Som vice projektledare ska du fungera som ett stöd för projektledaren och för hela projektgruppen! Du ansvarar också för att göra en budget för novischperioden i samarbete med projektledaren och gruppen samt för att hålla en överblick över projektets ekonomi hela tiden. I ditt arbete hjälper du också projektledaren att hantera projektet och gruppen, t.ex. kallar till och driver möten, följer upp arbetet och så vidare!

Faddergeneral

Som faddergeneral fungerar du som huvudansvarig för att rekrytera, organisera och hantera mentorer. Du hjälper också till att planera och genomföra en kickoff för faddrarna. Utöver detta ansvarar du för att hålla mentorer uppdaterade om projektet och vad de ska göra/planera. Som faddergeneral är du också den som tilldelar huvudmentorer inom varje grupp och stöttar dem i sitt arbete!

Kommunikationsansvarig

Som kommunikationsansvarig fungerar du som huvudansvarig för att skapa grafiskt material som ska användas under novischperioden. Dessutom har du ett nära samarbete och kontinuerlig kontakt med kommunikationskommittén för att skapa alla inlägg och evenemang till sociala medier! Som kommunikationsansvarig är du också ansvarig för att skapa ett välkomstbrev tillsammans med eventkoordinatorn.

Novischgeneral

Som novischgeneral är du huvudansvarig för att hitta novischer som vill delta i novischperioden! Du skapar och hanterar även registreringssystemet för novischperioden och dess evenemang. Dessutom håller du novischer uppdaterade, t.ex. genom att kommunicera ut vilken faddergrupp de är i, vad de behöver och så vidare. I din roll är du ansvarig för att vara synlig under novischveckorna som en kontaktpunkt för novischer!

Aktivitetsgeneral

Som aktivitetsgeneral planerar du evenemangen under novischveckorna i linje med vår jämställdhetsplan och budgeten, du är också involverad i att boka lämpliga lokaler och andra inköps- och organisationselement runt evenemanget. Vidare gör du tidsplaner och checklistor  för alla evenemang för projektgruppen, mentorer och novischer som ska distribueras till relevanta grupper. I ditt arbete ingår också att organisera det logistiska arbetet kring alla novischaktiviteter!