Projektstöd

Planerar du ett fantastiskt projekt eller event som är till fördel för dina medstudenter? Då kan du söka finansiering från Samhällsvetarkåren! 

Samhällsvetarkåren kan stödja projekt som bidrar till studentlivet för våra studenter, och som aldrig hänt förr (vi kan inte stödja redan existerande projekt). Allt du behöver göra är att fylla i en ansökan och projektstöd baserat på riktlinjerna nedan och lämna in dem till styrelsen för övervägning. Vi rekommenderar att göra detta åtminstone sex veckor före eventet du tänkt anordna.

Vad ska en ansökan innehålla?

Nedan följer en lista på vad en ansökan bör innehålla. Svara så utförligt det går, och var medveten om att styrelsen kan fråga om fler detaljer om så skulle behövas.

 • Titel
  Vad ska projektet heta?
 • Varför är projektet viktigt?
  Vilka är ni som står bakom projektet? Hur kom ni på idéen? Alltså en kort bakgrund.
 • Syftet och målet med projektet?
  Vad kommer uppnås genom projektet? Resultat, kortsiktigt och långsiktigt. Både en generell vision och konkreta mål.
 • Utförande
  Hur ska projektet genomföras? Metoder, resurser och tidsplan. Vem gör det? Saknas expertis någonstans, hur eftersöks den rätta personen för jobbet?
 • Hur mycket kommer det kosta?
  Beräkna utgifter (och inkomster om det är relevant). Gör en preliminär budget så styrelsen kan se hur mycket pengar du behöver och ungefär vad pengarna kommer användas till. Försök vara så specifik som möjligt och försök ange exakta priser där det är möjligt. Budgeten ska vara för hela projektet inte bara det du ber om finansiering för. Inkludera exempelvis om de övervägt gratis eller billigare lokaler och hur du kom fram till ditt beslut.
 • Medlemskap?
  Vem är publiken och är de medlemmar i kåren? Är projektet för en smal specifik grupp eller kan det breddas? Vad är förväntade eller maxkapaciteten för eventet?
 • Hållbarhet?
  Har hållbarhet tagits i beräkning i projektet? Vad kan göras för att minska eventets fotavtryck? Om projektstödet ska täcka mat rekommenderar vi vegetarisk norm om möjligt.
 • Kontaktuppgifter
  Namn, e-post och telefonnummer till dig/er.

Bra att veta

Innan du börjar skriva en projektplan ber vi dig läsa kårens relevanta policydokument först. Styrelsen kommer inte godkänna ett projekt som är mot kårens värderingar.

De som ansöker om projektstöd bjuds in för att presentera sin plan och svara på frågor på ett styrelsemöte. Det är inte obligatoriskt men ger styrelsen större insikt i ansökan och rekommenderas därför. Detaljer om det mötet kommer du/ni få i samband med ansökningen.