Utbildning

På den här sidan: Studenträttigheter Studerandeskyddsombud Studentrepresentant Studieråd

Studenträttigheter

Rättighetslistan är ett dokument som anger vilka rättigheter och skyldigheter studenter vid Lunds universitet har. Rättighetslistan är antagen av universitetets ledning och gäller studenter som studerar på grund- och avancerad nivå. Rättighetslistan innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering.

Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras av universitetets policy och nationella lagar och förordningar. 

Du kan läsa mer om den och hittar rättighetslistan här.

Fakulteten har en rutin för att hantera klagomål relaterade till utbildning. Läs den noga för att veta hur och till vem du ska ta ditt klagomål. Du är alltid välkommen att kontakta oss när som helst under processen.

Rutin och riktlinjer för utbildningsrelaterade klagomål (endast på svenska)

Studerandeskyddsombud

Som studerandeskyddsombud för Samhällsvetarkåren fungerar du som kårens ögon och öron vid den institution som du läser vid när det kommer till arbetsmiljörelaterade frågor. Det innefattar både den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis mobbning eller trakasserier, och den fysiska arbetsmiljön, exempelvis dålig belysning eller ventilation i föreläsningssalar. Du kommer vara den som studenterna på din institution kan vända sig till i dessa frågor.

Uppdraget innebär bland annat:

  • att rapportera om fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem till HSSO.
  • att delta vid den årliga skyddsronden; en vandring runt institutionen med skyddsombud och representanter från institutionen.
  • delta på SSO-möten med representanter från de andra institutionerna och HSSO.

I utbyte får du möjlighet att delta i utbildning i arbetsmiljö, värdefull erfarenhet i att representera studenter gentemot universitetet samt en bra merit av att ha varit studerandeskyddsombud. 

Om du har frågor eller är orolig om din arbetsmiljö som student kan du vända dig till ditt studerandeskyddsombud (SSO). Du hittar vem som är studerandeskyddsombud på varje institution genom att klicka dig vidare längst ner på sidan.

Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) är Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor. Denne kontaktas på pres.fak@samvetet.lu.se.

Vill du vara studentrepresentant?

Vid Lunds universitet har vi studenter mycket makt. Oavsett var utbildningen planeras finns det möjligheter för studenterna att delta och utöva inflytande. Som studentrepresentant kan du påverka kursplaner, litteraturlistor, pedagogik, jämställdhet, arbets- och studiemiljöer, kvalitet och mycket mer. Studentrepresentanterna väljs av studentkåren.

Alla studentrepresentanter vid en institution är medlemmar i studierådet för den institutionen. Studierådet möts för att diskutera vad som händer på institutionen och vad du vill ändra. Studierådet är också ett utmärkt ställe att söka svar på dina frågor. 

Som studentrepresentant får du också värdefulla erfarenheter för dina framtida jobb. Du kommer mycket tidigt att lära dig mer om statlig myndighet, organisationsutveckling, styrelsearbete, rättigheter och regler.

Kandidera till att bli studentrepresentant här.

Har du frågor? Mejla: pres.fak@samvetet.lu.se.

Studieråd

På institutioner med tillräckligt många studentrepresentanter har studentkåren ett studieråd. I studierådet samlas alla studentrepresentanter för att samarbeta, tänka strategiskt och besluta om vilka frågor de gemensamt ska driva på för. För att bli en del av ett studieråd, kandidera för att bli studentrepresentant.

Om din institution inte har ett studieråd kan du starta ett! Kontakta pres.fak@samvetet.lu.se för att lära dig mer om detta.

Ordföranden samordnar studierådet genom att ordna möten och hålla kontakt med rådets studentrepresentanter. Ordföranden representerar också studierådet och studenterna på en viss institution som ledamot i Samhällsvetarkårens utbildningskommitté. För att lära dig mer om uppdraget som studierådsordförande, mejla pres.fak@samvetet.lu.se.

Uppdraget som ordförande för ett studieråd väljs av studentkårens företrädare.


Klicka dig vidare till sidan för en institution för att se våra studentrepresentanter där. Kanske upptäcker du någon vakant post du vill kandidera till?