Ekonomihögskolan

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Nationalekonomiska institutionen

Instutionsstyrelsen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

instrep.nek@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla samhällsvetarstudenter som studerar vid institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut. Du kommer att samarbeta med student-representanter från Statsvetenskapliga institutionen genom studierådet där.

Institutionen för handelsrätt

Insitutionsstyrelsen

Ordinarie – Siri Carlsson

Suppleant – Emelie Stark

instrep.har@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla samhällsvetarstudenter som studerar vid institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut. Du kommer att samarbeta med student-representanter från Sociologiska institutionen genom studierådet där.

Statistiska institutionen

Institutionsstyrelsen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

instrep.stat@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla samhällsvetarstudenter som studerar vid institutionens talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut. Du kommer att samarbeta med studentrepresentanter från Statsvetenskapliga institutionen genom studierådet där.


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.