Genusvetenskapliga institutionen

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

chair.studycouncil.genus@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

sso.genus@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

instrep.genus@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om våra utbildningar. Styrelsen sammanträder vanligen fyra gånger per termin.

Kursplanegruppen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

kursplan.genus@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Jämlikhetsgruppen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

jlm.genus@samvetet.lu.se

Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald som har till uppgift att identifiera risker och föreslå åtgärder i fråga om jämställdhet, likabehandling och mångfald samt tillsammans med prefekt vidareutveckla likabehandlingsarbetet på institutionen både gällande studenter och alla kategorier av personal. 


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.