Graduate School

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

chair.studycouncil.graduate@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

Elsa Hilltorp

sso.graduate@samvetet.lu.se

Graduate Schools styrelse

Ordinarie – Elsa Hilltorp

Ordinarie – Patrycja Natołoczna

Ordinarie – Vitus Mayr

Ordinarie – Mason Hay

Ordinarie – Angela Kinyanjui

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

boardrep.graduate@samvetet.lu.se

Graduate Schools styrelse är Graduate Schools högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om Graduate Schools utbildningar. Styrelsen sammanträder vanligen tre gånger per termin. Arbetet i styrelsen sker på engelska.

Jämlikhetsgruppen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

equdiv.graduate@samvetet.lu.se

Equality and Diversity group är Graduate Schools arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald och har till uppgift att identifiera risker och föreslå åtgärder för att främja likvärdiga villkor för alla studenter och för alla kategorier av personal. Arbetet i gruppen sker på engelska.


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.