Graduate School

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Olivia Östlin

Studerandeskyddsombud (SSO)

Patrycja Natołoczna

Graduate Schools styrelse

Ordinarie – Ghadeer Hussein

Ordinarie – Yente Meijers

Ordinarie – Sara Yusuf

Ordinarie – Patrycja Natołoczna

Ordinarie – Vitus Mayr

Suppleant – Ellinor Berglund

Suppleant – Maja Gunnarsson

Suppleant – Elsa Hilltorp

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Jämlikhetsgruppen

Ordinarie – Megan Baxter

Suppleant – Ghadeer Hussein


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.