Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Institutionsstyrelsen

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Kursplanegruppen

Ordinarie

Suppleant

Styrgruppen för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS)

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

JLM-gruppen

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Styrgruppen för LUMID

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i samhällsplanering

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Arbetsgrupp för kandidatprogrammet i samhällsplanering

Ordinarie

Suppleant