Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studentrepresentanter vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi utses av Pluto Samhällsvetarkårens sektion vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Studierådsordförande

Vakant

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

Institutionsstyrelsen

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Kursplanegruppen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Styrgruppen för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS)

Ordinarie – Miljaemilia Wala

Ordinarie – Rebecca Majewski

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

JLM-gruppen

Ordinarie – Erika Hudson

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Styrgruppen för LUMID

Ordinarie – Gustav Dahlqvist

Ordinarie – Mona Ghasemi Niavarani

Suppleant – Anna Ternström

Suppleant – Caitlin Homstad

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i samhällsplanering

Ordinarie – Emmy Helmersson

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Arbetsgrupp för kandidatprogrammet i samhällsplanering

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.