Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studentrepresentanter vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi utses av Pluto Samhällsvetarkårens sektion vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Studierådsordförande

Vakant

chair.studycouncil.keg@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

William Axelsson

sso.keg@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen

Ordinarie – William Axelsson

Ordinarie – Michelle Appelros

Suppleant – Samahir Elmubarak

Suppleant – Vakant

instrep.keg@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kursplanegruppen

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

kursplan.keg@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Styrgruppen för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS)

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.kegbids@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier (BIDS) behandlar strategiska frågor som rör programmet. Arbetet i gruppen sker på engelska.

JLM-gruppen

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

jlm.keg@samvetet.lu.se

Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald bereder, inventerar och bevakar jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor på institutionen.

Styrgruppen för LUMID

Ordinarie – Anna Ternström

Ordinarie – Quinci Croall

Suppleant – Ebba Olsson

Suppleant – Caitlin Homstad

ledrep.lumid.keg@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för masterprogrammet i International Development and Management (LUMID) behandlar strategiska frågor som rör programmet. Arbetet i gruppen sker på engelska.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i samhällsplanering

Ordinarie – Simon Tyrberg

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.kegspp@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i samhällsplanering behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Arbetsgrupp för kandidatprogrammet i samhällsplanering

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.