Institutionen för kommunikation och medier

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

Institutionsstyrelsen

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Ledningsgruppen för masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.