LUCSUS

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Sahana Subramanian

Studerandeskyddsombud (SSO)

Elisa Anni Bauer

LUCSUS styrelse

Ordinarie – Reece Jager

Ordinarie – Elisa Anni Bauer

Suppleant – Sahana Subramanian

Suppleant – Alejandra Revilla Cejudo