Institutionen för psykologi

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Ledningsgruppen för Beteendevetenskapliga programmet

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Ledningsgruppen för psykologprogrammet

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Styrgruppen för masterprogrammet i psykologi 

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Ledningsgruppen för fristående kurser 

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Internationaliseringskommittén 

Ordinarie

Kommittén för jämställdhet och mångfald

Ordinarie

Lokalkommittén psykologen

Ordinarie

Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet

Ordinarie

Ordinarie

Suppleant

Suppleant

Arbetsmiljökommittén Psykologi

Ordinarie