Institutionen för psykologi

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Vakant

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Erik Lundin

Ordinarie – Malva Bergvall

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Ordinarie – Amanda Filipsson

Ordinarie – Vera Birath

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för psykologprogrammet

Ordinarie – Erik Lundin

Ordinarie – Erik Pålsson

Suppleant – Alexandra Schad

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för masterprogrammet i psykologi 

Ordinarie – Kira Friedrichs

Ordinarie – Melika Miralem

Suppleant – Lindsey Miller

Suppleant – Vakant

Ledningsgruppen för fristående kurser 

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

Internationaliseringskommittén 

Ordinarie – Vakant

Kommittén för jämställdhet och mångfald

Ordinarie – Vakant

Lokalkommittén Psykologen

Ordinarie – Vakant

Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet

Ordinarie – Catherine Höij

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Marie Ranshede

Suppleant – Bonnie Yue Liu

Suppleant – Vakant

Arbetsmiljökommittén Psykologi

Ordinarie – Vakant

Kursplanegruppen

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.