Institutionen för psykologi

Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete. 

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara ett intresse för utbildnings­frågor och en vilja att förbättra och föra studenternas talan.

Studierådsordförande

Lindsey Macke

chair.studycouncil.psy@samvetet.lu.se

Studerandeskyddsombud (SSO)

Vakant

sso.psy@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen 

Ordinarie – Emiline Méry

Ordinarie – Alexandra Carlström Schad

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

instrep.psy@samvetet.lu.se

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Ordinarie – Sofia Bremer

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.psybvp@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i beteendevetenskap behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Ledningsgruppen för psykologprogrammet

Ordinarie – Alexandra Schad

Ordinarie – Erik Pålsson

Suppleant – Bianca Raffone

Suppleant – Vakant

ledrep.psypsp@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för Psykologprogrammet behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Ledningsgruppen för masterprogrammet i psykologi 

Ordinarie – Lindsay Macke

Ordinarie – Kitty Balazadeh

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.psymsc@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för masterprogrammet i psykologi behandlar strategiska frågor som rör programmet. Arbetet i gruppen sker på engelska.

Kursplanegruppen

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

kursplan.psy@samvetet.lu.se

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Ledningsgruppen för fristående kurser 

Ordinarie – Annika Schneider

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.psyfri@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för fristående kurser behandlar strategiska frågor som rör fristående kurser på institutionen.

Internationaliseringskommittén 

Ordinarie – Vakant

ledrep.psyint@samvetet.lu.se

Internationaliseringskommittén arbetar med övergripande strategifrågor kring internationalisering samt främjar och underlättar internationaliseringsprocesser på hemmaplan och genom institutionsavtal för student- och personalmobilitet.

Kommittén för jämställdhet och mångfald

Ordinarie – Vakant

ledrep.psyjm@samvetet.lu.se

Kommittén för jämställdhet och lika villkor bereder, inventerar och bevakar jämställdhets-, likabehandling- och mångfaldsfrågor på institutionen.

Lokalkommittén Psykologen

Ordinarie – Vakant

ledrep.psylok@samvetet.lu.se

Lokalkommittén bereder frågor som berör lokaler samt samordnar det praktiska arbetet kring arbetsrum och undervisningslokaler.

Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Ordinarie – Vakant

Suppleant – Susanne Möller

Suppleant – Vakant

Suppleant – Vakant

ledrep.psyptp@samvetet.lu.se

Ledningsgruppen för Psykoterapeutprogrammet behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Arbetsmiljökommittén Psykologi

Ordinarie – Vakant

amk.psy@samvetet.lu.se

Arbetsmiljökommittén bereder och bevakar det löpande arbetsmiljöarbetet.


Ser du en post du vill ha? Tryck på knappen nedan för att kandidera till fyllnadsval av en vakant post.